Home » » Guru

Guru


Tenaga Pengajar TP 2015/2016
     
NO NAMA JABATAN
1 Yulia Widi Mulyani, S.Pd Kepala Sekolah
2 Esti Purwanto, S.Pd Waka Kurikulum
3 Suramta, S.Pd Waka Kesiswaan
4 Setiya Widiati, S.Pd Wali Kelas 1 C
5 Yuni Dwi Lestari, S.Si Wali Kelas 4 C
6 Heni Widyastuti, S.Pd Wali Kelas 1 A
7 Shofia Amalia, S.Pd.I Wali Kelas 5 A
8 Ir.  Farida Anis Maryami Wali Kelas 1 B
9 Anna Desiyanti,S.S Wali Kelas 5 A
10 Ida Fitri Astuti, S.Si Wali Kelas 2 C
11 Siti Nurhasanah, S.Ag Wali Kelas 2 B
12 Illiyin Choiriyah, S.Ag Guru Mapel
13 Joko Giri, S.Pd Wali Kelas 3 B
14 Fatma Noor Baiti, S.Pd.I Wali Kelas 3 C
15 Arif Prasetya, S.T Wali Kelas 4 B
16 Teguh Wahyudi, S.Pd Wali Kelas 6 B
17 Hanafi, S.Pd Wali Kelas 3 A
18 Muzaidullah, S.Sos.I Wali Kelas 5 B
19 Rochmat Irawan, S.Pd Guru Mapel
20 Muh.  Dwi Yuliyanto, S.Pd Wali Kelas 6 C
21 Diana Budi N, S.Pt  Wali Kelas 5 C
22 Henny Kusumastuti,S.Pd Wali Kelas 4 A
23 Wiji Isnaini, S.Pd Guru Mapel
24 Linda Ikka Zain, S.Si Guru Mapel
25 Dewi Sulistianingsih, S.Pd Guru Mapel
26 Adi KrisWidiyantoro, S.Pd Guru Mapel
27 Daru Sulistyarini, S.Pt Qiroaty
28 Jumarni Qiroaty
29 Riska Indriyani, cS.Pd  Qiroaty
30 Yuli Astuti  Qiroaty
31 Machmuroh, S.Pd Qiroaty
32 Endang Susilowati Qiroaty
33 Herdiana Dwi Mulatsih Qiroaty
34 Ima Yuniati Qiroaty
35 Syarifah Qiroaty
36 Azizah Rustiana, S.Pd Qiroaty
37 Sri Wiharti Rahayu Qiroaty
38 Sarjiatun Qiroaty
39 Agus Winarni, S.Pd Qiroaty
40 Endah Wiji Hastuti, S.P Qiroaty
41 Sukini Qiroaty
42 Eka Yuliana Qiroaty
43 Qorilia Andarwati, S.Sos  Guru Mapel
44 Yudha Adi Pradana, cS.Pd.I Guru Mapel
45 Zain Umul Faurihah, S.Pd  Guru Mapel


0 comments:

Post a Comment